Εκθέσεις, μελέτες και έρευνες από το  i-RED και άλλους φορείς

Filter

αναζητεί στον τίτλο και τον οργανισμό
 Συγγραφέας  Τίτλος Οργανισμός Τύπος  Ημερομηνία Έκδοσης
Pavlou M.(ed.) authors: Pavlou M.-Parsanoglou D. - Djordjevic O. Racism in sport in Greece HLHR-KEMO/i-RED Έκθεση Μάρτιος 20, 2009
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus Report 1: The Roma FRA Έρευνα Απρίλιος 22, 2009
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS: European Union Minorities and Discrimination Survey FRA Έρευνα Απρίλιος 22, 2009
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus Report 2: Muslims FRA Έρευνα Μάιος 14, 2009
Pavlou M., Lykovardi K., Hormovitis D., Prokopi I. Η Στέγαση των Ρομά στην Ελλάδα. Φαύλοι Κύκλοι και Εδραιωμένοι Μύθοι HLHR-KEMO/i-RED Έκθεση Οκτώβριος 1, 2009
i-RED Ετήσια Έκθεση 2009 i-RED Έκθεση Μάρτιος 10, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights The impact of the Racial Equality Directive - Views of trade unions and employers in the European Union Μελέτη Μάιος 7, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus Report 3: Rights Awareness FRA Έρευνα Μάιος 7, 2010
Pavlou M. - Dourou-Ktistaki E. - Papapantoleontos K. - Djordjevic O. - Nakasian M. RAXEN Thematic Study: The asylum-seekers’ perspective - Greece HLHR-KEMO/i-RED Μελέτη Μάιος 25, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights The asylum-seeker perspective: access to effective remedies and the duty to inform applicants FRA Έκθεση Σεπτέμβριος 12, 2010

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ