Εκθέσεις, μελέτες και έρευνες από το  i-RED και άλλους φορείς

Filter

αναζητεί στον τίτλο και τον οργανισμό

Αποτελέσματα 21 έως 27 από 27.

 Συγγραφέας  Τίτλος Οργανισμός Τύπος  Ημερομηνία Έκδοσης
Miltos Pavlou Racism and Discrimination against Immigrants and Minorities in Greece HLHR-KEMO Ετήσια Έκθεση Απρίλιος 30, 2007
European Union Agency for Fundamental Rights Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity FRA Έκθεση Νοέμβριος 30, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport FRA Έκθεση Οκτώβριος 28, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS 5 Data in Focus report: Multiple discrimination FRA Έρευνα Φεβρουάριος 2, 2011
i-RED Ετήσια Έκθεση 2009 i-RED Έκθεση Μάρτιος 10, 2010
Pavlou Miltos Homophobia in Greece Love for Equality i-RED Έκθεση Μάρτιος 1, 2009
Παύλου Μ. & Χριστόπουλος Δ.(επιμ.), συγγρ: Βεντούρα Λ. Καρύδης Β. Μαρβάκης Θ. Μπαλτσιώτης Λ. Μαυρομμάτης Γ. Παύλου Μ. Τσιτσελίκης Κ. Σιταρόπουλος Ν. Τσιμπιρίδου Φ. Χατζή Χ. Χριστόπουλος Δ. Η Ελλάδα της Μετανάστευσης KEMO Έντυπη Έκδοση Νοέμβριος 22, 2004

Αποτελέσματα 21 έως 27 από 27.

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ