The Action Plan against racism & discrimination and pro diversity at Greek schools is a  project commissioned by the Ministry of Education for the design of Action Plan against racism, respect of diversity and against violence in Greek schools.

In this project i-RED is leading a consortium with the Aristotle University of Thessaloniki (Pedagogy Department) and the University of Crete (Social Psychology Dept).

Description in Greek:

Το i-RED υλοποιεί το έργο «Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, για την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας καθώς και για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία» κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού και ανάθεσης από το Υπουργείο Παιδείας (2010-2012).
Απώτερος σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση των μέχρι τώρα παρεμβάσεων στα σχολεία και του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία, βάσει επιστημονικών κριτηρίων αξιολόγησης, θα θεωρηθούν ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα θα συμπεριληφθούν σε έναν πρότυπο Οδηγό για Εκπαιδευτικούς σε Θέματα κατά των Διακρίσεων, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά και από άλλους εκπαιδευτικούς στα σχολεία.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση πρότασης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει:

α. Καταγραφή  των μέχρι σήμερα οργανωμένων δράσεων στα Ελληνικά σχολεία οι οποίες στήριξαν και στηρίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων και του σχετικού υλικού. Ως δράσεις νοούνται ιδίως η παραγωγή και προώθηση ενημερωτικού υλικού, η εφαρμογή προγραμμάτων και η ανάληψη πρωτοβουλιών εξάλειψης οποιασδήποτε μορφής διάκρισης και βίας αλλά και ανάδειξης της διαφορετικότητας ως αξίας συνυφασμένης με τις αρχές του σχολείου του 21ου αιώνα.

β. Καταγραφή ανάλογων δράσεων από το διεθνή χώρο, ιδίως από χώρες που η ευαισθητοποίηση των φορέων παιδείας παρακίνησε τα εκπαιδευτικά συστήματα να προωθήσουν πολιτικές ένταξης και παραμονής των ευαίσθητων ομάδων στο σχολικό περιβάλλον.

γ. Κατάρτισηπρότυπου συμβουλευτικού οδηγού προς τους εκπαιδευτικούς, στον οποίο θα κεφαλαιοποιείται η εμπειρία παρελθόντων ετών, όπως θα έχει αποτυπωθεί με την ανωτέρω υπό (α) καταγραφή, και θα αναδεικνύονται οι ενδεδειγμένες πρακτικές και θα προτείνονται νέες, συγκεκριμένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, συνδεδεμένες - όπου είναι εφικτό - με τα γνωστικά αντικείμενα κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί, μέσω κυρίως του παιδαγωγικού έργου και στο πλαίσιο της διδασκαλίας, η ενίσχυση της προσωπικής προσπάθειας κάθε εκπαιδευτικού που αντιμετωπίζει στην πράξη ανάλογα φαινόμενα, να αναδείξει «στην τάξη» ή και έξω από αυτήν, στο πλαίσιο του ευρύτερου εκπαιδευτικού γίγνεσθαι, την αξία της διαφορετικότητας και την ανάγκη εξάλειψης των προκαταλήψεων και του αποκλεισμού. Έχοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις καταγραφές του Σχεδίου Δράσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια βελτίωσης των υπό αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κρίνεται σκόπιμο ο συμβουλευτικός οδηγός να διαρθρώνεται διαλεκτικά με παράθεση δράσεων και πρωτοβουλιών που αποδείχθηκαν στην πράξη και στο πλαίσιο συγκεκριμένων συνθηκών όχι μόνο επιτυχημένες αλλά και ατυχείς, ώστε να εξασφαλίζεται η επαγρύπνηση των εκπαιδευτικών και των αρμόδιων υπηρεσιών και να καθίσταται σαφές ότι στο δυναμικό περιβάλλον του σχολείου δεν είναι δυνατή η προσκόλληση σε «υποδείγματα» παιδαγωγικών πρακτικών αλλά απαιτείται η ανάπτυξη αντανακλαστικών ευέλικτης προσαρμογής των ενδεικνυόμενων δράσεων στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.  

δ. Τη δημιουργία ενός πρότυπου πακέτου υλικού, το οποίο θα αποτελεί πηγή άντλησης ιδεών για τους εκπαιδευτικούς. Θα περιέχει την ευρύτερη δυνατή ποικιλία παραδειγμάτων, εμπλουτισμένα με περισσότερες εναλλακτικές για τη λήψη ενισχυτικών ενεργειών και αναφορές σε συγκεκριμένες πρακτικές προώθησης της άρσης αποκλεισμού των ευάλωτων μαθητικών ομάδων. Οι προτεινόμενες δράσεις θα προκύψουν από τα πορίσματα της καταγραφής των ενοτήτων (α) και (β) και θα συναρτώνται με το περιεχόμενο του Συμβουλευτικού Οδηγού υπό (γ). Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να ανατρέχει στο συγκεκριμένο πακέτο και να προσαρμόζει το υφιστάμενο υλικό ανάλογα με το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται. Το πακέτο υλικών θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο στην κατευθυντήρια αρχή, ότι θα πρέπει να ενισχύεται η πρωτοβουλία και η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή των δράσεων, γιατί κάθε περιστατικό, κάθε μαθητής/μαθήτρια και κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο θεωρείται ξεχωριστή και μοναδική περίπτωση που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.Οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να αφορούν όλες τις τάξεις ακόμη και τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες προερχόμενοι από «ευάλωτες» ομάδες.

POPULAR TAGS