Τίτλος Project Framework Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, για την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας καθώς και για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία Action Plan vs racism at schools Φεβρουάριος 14, 2011 01/11/2010 30/04/2012
RED Network Combating Racism & Xenophobia RED Φεβρουάριος 14, 2011 01/02/2011 31/01/2013
Pathways to Work - Leonardo Da Vinci project Pathways to Work Φεβρουάριος 14, 2011 01/10/2009 30/09/2011
Improving Diversity training for SMEs - Leonardo Da Vinci project Φεβρουάριος 14, 2011 01/10/2009 30/09/2011
Improving the reception and care of unaccompanied children within the European Union by harmonising member States’ legislation FRC Φεβρουάριος 14, 2011 15/01/2009 24/12/2010
RAXEN RAXEN Φεβρουάριος 14, 2011 01/04/2007 31/12/2010

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ