Εκθέσεις, μελέτες και έρευνες από το  i-RED και άλλους φορείς

Filter

αναζητεί στον τίτλο και τον οργανισμό

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 46.

 Συγγραφέας  Τίτλος Οργανισμός Τύπος  Ημερομηνία Έκδοσης
FRA Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities Fundamental Rights Agency Έκθεση Μάρτιος 23, 2011
i-RED Annual Activity Report 2008 i-RED Έκθεση Φεβρουάριος 22, 2008
Pavlou M., Christopoulou N. Athens, City of Migrants British Council – Living Together 2008 project Έκθεση Οκτώβριος 1, 2008
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS 5 Data in Focus report: Multiple discrimination FRA Έρευνα Φεβρουάριος 2, 2011
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus 4 - Police Stops and Minorities FRA Έρευνα Οκτώβριος 11, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus Report 1: The Roma FRA Έρευνα Απρίλιος 22, 2009
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus Report 2: Muslims FRA Έρευνα Μάιος 14, 2009
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus Report 3: Rights Awareness FRA Έρευνα Μάιος 7, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS: European Union Minorities and Discrimination Survey FRA Έρευνα Απρίλιος 22, 2009
EU Commission European Commission's report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights EU Έκθεση Απρίλιος 30, 2011

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 46.

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ