Εκθέσεις, μελέτες και έρευνες από το  i-RED και άλλους φορείς

Filter

αναζητεί στον τίτλο και τον οργανισμό
 Συγγραφέας  Τίτλος Οργανισμός Τύπος  Ημερομηνία Έκδοσης
European Union Agency for Fundamental Rights Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity FRA Έκθεση Νοέμβριος 30, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus 4 - Police Stops and Minorities FRA Έρευνα Οκτώβριος 11, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights The impact of the Racial Equality Directive - Views of trade unions and employers in the European Union Μελέτη Μάιος 7, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus Report 3: Rights Awareness FRA Έρευνα Μάιος 7, 2010
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus Report 2: Muslims FRA Έρευνα Μάιος 14, 2009
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS Data in Focus Report 1: The Roma FRA Έρευνα Απρίλιος 22, 2009
European Union Agency for Fundamental Rights EU-MIDIS: European Union Minorities and Discrimination Survey FRA Έρευνα Απρίλιος 22, 2009
European Union Agency for Fundamental Rights Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) ««Αντιμετωπίζοντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα θεμελιώδη δικαιώματα – η κατάσταση σχετικά με πρόσωπα που διέρχονται παράτυπα τα ελληνικά χερσαία σύνορα»» FRA Έκθεση Μάρτιος 8, 2011
FRA Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities Fundamental Rights Agency Έκθεση Μάρτιος 23, 2011
FRA Protecting fundamental rights during the economic crisis Fundamental Rights Agency Μελέτη Δεκέμβριος 14, 2010

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ