Σχετικοί σύνδεσμοι (εξωτερικοί):

Ετικέτες

Disability, Persons deprived of their liberty, Disabled, Children rights

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 5.4.2011 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τις συνθήκες λειτουργίας του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,  οι ελλείψεις προσωπικού και οι υπάρχουσες συνθήκες διαβίωσης,  φροντίδας και περίθαλψης στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών Ηλείας έχουν ως συνέπεια σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των περιθαλπόμενων σε αυτό. 

Κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής επισκέφτηκε το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών και διερεύνησε αναφορές σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του και την ανεπαρκή παροχή φροντίδας σε παιδιά με αναπηρίες που φιλοξενούνται σε αυτό.  Σε συνέχεια της πρώτης επίσκεψης,  το Σεπτέμβριο του 2009, εκδόθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου. Έπειτα από σειρά επισκέψεων και αλληλογραφία τόσο με τη Διοίκηση της μονάδας όσο και με το αρμόδιο Υπουργείο,  για διάστημα πλέον του ενός έτους,  ο Συνήγορος του Πολίτη ολοκλήρωσε την έρευνα και

εκπόνησε Πόρισμα το οποίο απεστάλη στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.   

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα,  σχετιζόμενα κυρίως με την έλλειψη κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλεισμό ορισμένων φιλοξενούμενων σε κρεβάτια /  κουβούκλια,  την καθήλωση με ιμάντες,  την καταστολή και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε αντικατάσταση της ανθρώπινης παρουσίας. 

Στο Πόρισμα αναδεικνύονται επίσης και άλλες σοβαρές ελλείψεις στους τομείς περίθαλψης,  θεραπευτικής αποκατάστασης και εκπαίδευσης,  κοινωνικοποίησης, δραστηριοτήτων,  ψυχαγωγίας,  προσβασιμότητας εγκαταστάσεων και προσαρμογής εξοπλισμού καθώς και η διαβίωση ανηλίκων με ενηλίκους κατά παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας της μονάδας.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ως επιτακτική υποχρέωση της πολιτείας: 

1)  να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες περίθαλψης και φροντίδας των περιθαλπόμενων,  με την πρόσληψη επαρκούς κατάλληλου προσωπικού και τη λήψη ειδικών μέτρων για τη φροντίδα τους, 

2) να επανασχεδιαστούν θεσμικά η παρεχόμενη φροντίδα και οι υπηρεσίες, με στόχο την παροχή ολόπλευρης,  κατάλληλης και εξατομικευμένης φροντίδας ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες, την ηλικία και την αναπηρία με βάση τα θεσμοθετημένα δικαιώματα, 

3) να εγκαταλειφθεί το ισχύον μοντέλο κλειστής ιδρυματικής περίθαλψης και να υιοθετηθούν νέες πρακτικές και μέθοδοι φροντίδας των παιδιών και των ενηλίκων με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Μεταξύ άλλων,  ο Συνήγορος προτείνει να αναπτυχθούν κέντρα ημερήσιας φροντίδας και υπηρεσίες στην κοινότητα και να λειτουργήσουν μικρές δομές φιλοξενίας που θα προσομοιάζουν στο οικογενειακό πλαίσιο και θα λειτουργούν με βάση θεσμοθετημένες προδιαγραφές. 

Η Αρχή τελεί σε αναμονή της απάντησης και των ενεργειών του Υπουργείου.

 

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ