ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης ο οποίος ενοποιεί την έως τώρα υπάρχουσα νομοθεσία πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή στις 11 Μαρτίου.

Παρόλο που με τoν εν λόγω Κώδικα γίνεται μια προσπάθεια επίλυσης αναχρονιστικών ζητημάτων που αντιμετώπισαν οι αλλοδαποί και οι αλλογενείς στην Ελλάδα, η απουσία ολιστικής προσέγγισης και επίλυσης των ζητημάτων αυτών είναι έκδηλη. Εισάγει μερικές  καινοτομίες (επέκταση της επί μακρόν για τη δεύτερη γενιά και στα παιδιά που πήγαν σχολείο στην Ελλάδα), διευκολύνει (ορισμένες μόνο) διαδικασίες (μείωση εισοδηματικών κριτηρίων για επί μακρόν και κατάργηση για οικογενειακή επανένωση, χρήση βιβλιαρίου υγείας για επαναφορά στη νομιμότητα συγκεκριμένων κατηγοριών μεταναστών) και μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τροποποιήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ευαίσθητες πολιτικές ισορροπίες στη χώρα τη δεδομένη  χρονική στιγμή  αλλά και τις γενικότερες συνθήκες στην Ευρώπη, όπως και το γεγονός ότι η επίλυση των προβλημάτων των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα είναι επιτακτική ανάγκη, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται προς αυτή τη κατεύθυνση. Ωστόσο, θα  υπενθυμίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι ο συγκεκριμένος Κώδικας δεν περιλαμβάνει ολιστικές  αλλαγές που θα συνέβαλλαν στην εξασφάλιση επίλυσης προβλημάτων όλων των κατηγοριών των μεταναστών. Και ιδιαίτερα της ευαίσθητης και σημαντικής κατηγορίας των νέων που γεννήθηκαν και  μεγάλωσαν στην Ελλάδα στους οποίους στερείται ακόμα το δικαίωμα στη ιθαγένεια. Θα περιμένουμε στο μέλλον νομοθετικές πρωτοβουλίες –όπως δεσμεύτηκε και ο ίδιος ο Υπουργός- προς αυτή τη κατεύθυνση. 

generation 2.0/i-RED

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ