Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας το i-RED επέκτεινε σημαντικά τις ερευνητικές του δραστηριότητες. Τα ερευνητικά αντικείμενα αφορούν στη μετανάστευση και το άσυλο, στη στέγαση των Ρομά και στο ρατσιστικό λόγο μίσους στο πολιτικό λόγο. Σε καιρούς οξείας οικονομικής κρίσης με αρνητικές συνέπειες στα κοινωνικά δικαιώματα, στους μετανάστες και στις μειονότητες - διαμέσου αρνητικών στερεοτύπων, προφορικής και φυσικής ρατσιστικής βίας - είναι κρίσιμη η έγκαιρη και καίρια απάντηση σε ραγδαία εξελισσόμενα γεγονότα και τάσεις ρατσιστικής βίας και λόγου. Συχνά αυτός αναπτύσσεται στον πυρήνα της δημόσιας πολιτικής αρένας καθιστώντας αναγκαία την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κυρίαρχων προσλήψεων ρατσισμού και δυσανεξίας. Συχνά και ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις οικονομικές και πολιτικές περιστάσεις, το ευρύ κοινό παραπλανείται να πιστέψει - και να φοβηθεί - μύθους ακροδεξιάς έμπνευσης για τους μετανάστες και τις κοινωνικές μειονότητες. Το αποκαλούμενο "γκέτο" της Αθήνας είναι μια από αυτές τις αυτοεπαληθευόμενες προφητείες που βασίζονται στην αποδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας και στη φτώχεια, ως προάγγελο διαχωρισμένων (segregated) και περιχαρακωμένων κοινωνιών. Είναι κρίσιμο να ασχοληθούμε και να αποκαταστήσουμε τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης θεμελιώνοντας υπό προϋποθέσεις αδιαπραγμάτευτου σεβασμού των δικαιωμάτων, τις βάσεις για μελλοντικές παραγωγικές και περιεκτικές κοινωνίες. Το i-RED δεσμεύεται να εργαστεί σε αυτήν την κατεύθυνση μέσα από αξιόπιστη και διαυγή έρευνα και παρέμβαση στη δημοκρατική δημόσια σφαίρα.   Μίλτος Παύλου, Αθήνα, Μάρτιος 2010

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ