«Ο στόχος της χορήγησης ισότιμων δικαιωμάτων, ευθυνών και ευκαιριών σε όλους ευρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα ένταξης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξισορρόπησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μεταναστών.»

Πρόγραμμα εργασιών 2010-2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα της Στοκχόλμης)

Για την Ελευθερία, την Ασφάλεια και τη Δικαιοσύνη

O Δείκτης Πολιτικών Ένταξης των Μεταναστών / «MigrantIntegrationPolicyIndex» (MIPEX) είναι μια μεγάλη έρευνα για τα δικαιώματα των μετανάστων και τις πολιτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την αξιολόγηση των πολιτικών χρησιμοποιούνται μια σειρά από περίπου 200 δείκτες της εθνικής νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους της ΕΕ γύρω από 7 πεδία: πολιτική συμμετοχή, ιθαγένεια, πολιτική κατά των διακρίσεων, καθεστώς μακράς διαμονής, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οικογενειακή συνένωση εκπαίδευση.

Για την Ελλάδα οι ανταποκριτές και αξιολογητές του MIPEXIII(2010-2011) είναι από το i-RED, Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα και την Ετερότητα και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Τι μπορείτε  κάνετε με το MIPEX

 • Να αναλύσετε τα επτά πεδία πολιτικής που διαμορφώνουν την πορεία των υπηκόων τρίτων χωρών από τη νόμιμη παραμονή στην ιθαγένεια.
 • Να μελετήσετε συγκριτικά τις πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών 
 • Να διαπιστώσετε την κατάταξη των πολιτικών μιας χώρας συγκριτικά με άλλες χώρες.
 • Να εντοπίσετε αν οι πολιτικές βελτιώνονται ή χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου.
 • Να αντλήσετε πραγματικά παραδείγματα για να βελτιωθούν οι πολιτικές ένταξης.
 • Να το χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε και να αποτιμήσετε καινούργιους νόμους και προτάσεις σε μια συνεχή βάση. (πχ. η μεταρρύθμιση της ιθαγένειας το 2010 στην Ελλάδα αποτιμήθηκε εκ των προτέρων σε σχέση με τις άλλες χώρες χάρη στο MIPEXεδώ, εδώ και εδώ)

Ποιο είναι το νέο στοιχείο της τρίτης έκδοσης; 

Η τρίτη έκδοση του MIPEX καλύπτει περισσότερες χώρες και περισσότερες πολιτικές. Χρησιμοποιώντας νέα στοιχεία που εκτείνονται χρονικά, εντοπίζει τις μεταβαλλόμενες τάσεις στην Ευρώπη.

Η τρίτη έκδοση προσθέτει:

 • Τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις ΗΠΑ, ενώ διατηρεί τον Καναδά και Νορβηγία.
 • Έναν νέο άξονα πολιτικών σχετικά με την εκπαίδευση των μεταναστών μαθητών.
 • Νέους δείκτες για την πλήρωση των κριτηρίων της Ε.Ε. για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Νέους δείκτες για την εφαρμογή των πολιτικών.

Ποια είναι η μεθοδολογία;

 • Πάνω από 200 δείκτες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ένταξη των μεταναστών.
 • Οι δείκτες ανανεώνονται από 7 επιστημονικούς συνεργάτες και αξιολογούνται από ανεξάρτητους ειδικούς σε 31 χώρες.
 • Όλα τα δεδομένα σχετικά με τους νόμους και τις πολιτικές αντλούνται από επίσημες πηγές και έγγραφα.
 • Τα δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία από το MigrationPolicyGroupγια να διαμορφωθούν σε ένα ευρετήριο με τη συνεργασία των ειδικών επιστημόνων κάθε χώρας. 

 

Ποιοι είναι οι διεθνείς συνεργάτες του MIPEX;

Το πρόγραμμα MIPEXσυντονίζεται από το BritishCouncilκαι το MigrationPolicyGroup.

37 εθνικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων «δεξαμενών σκέψης», ΜΚΟ, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων κ.λπ. έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα MIPEX, συσχετιζόμενοι με τα γραφεία του BritishCouncilσε 31 χώρες της Ευρώπης, του Καναδά και των ΗΠΑ.

Μαζί συνεργαζόμαστε για να:

 • Αναλύσουμε τις τάσεις και τις μεταβολές στην πολιτική ένταξης μεταναστών μέσα στο χρόνο.
 • Διαμορφώσουμε προτάσεις για τη βελτίωση των πολιτικών σε όλες τις χώρες.
 • Εμπλέκουμε τους μετανάστες στο διάλογο ώστε να διαπιστώσουμε πώς οι αλλαγές στις πολιτικές έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή.
 • Ενισχύσουμε την ικανότητα και την τεχνογνωσία εκείνων που διαμορφώνουν πολιτικές, των επαγγελματιών και των συμβούλων χρησιμοποιώντας το MIPEXκαθημερινά.

 

Ποια είναι η ιστορία του MIPEX;

Η πρώτη έκδοση του MIPEXδημοσιεύτηκε το 2004 και η δεύτερη έκδοση το 2007. Το MIPEX συνέβαλε:

 • ·         Στη δράση της κοινωνίας των πολιτών μέσα από την αξιολόγηση της νομοθεσίας.
 • ·         Στη δημοσίευση εκατοντάδων στοιχείων και σε χιλιάδες άρθρα στα ΜΜΕ σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ αλλά και διεθνώς.
 • ·         Στην ανάλυση κειμένων νομοθεσίας και πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσμών, των ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και των στατιστικών μελετών διεθνώς.
 • ·         Στο διάλογο και την υποστήριξή του με επιστημονική τεκμηρίωση σε υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργών, των Προέδρων και των Επιτρόπων.

 

3rd National Migration Dialogue, Athens 14.2.2008

 

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ