Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθεί αίτηση ακύρωσης ενός αθηναίου δικηγόρου κατά των διατάξεων του νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που προβλέπουν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τα παιδιά νόμιμων μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα ή ολοκληρώνουν επιτυχώς 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου, καθώς και κατά της συμμετοχής μη κοινοτικών αλλοδαπών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Ήδη το Δ' Τμήμα του ΣΤΕ έχει αποφανθεί υπέρ της συγκεκριμένης αίτησης.
Αν αυτή η στάση επιβεβαιωθεί στην ολομέλεια, οι θετικές αυτές διατάξεις θα καταστούν ανενεργές σε σημαντικές συνέπειες για τη θέση της "δεύτερης γενιάς" αλλά και του συνόλου των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 
Την ερχόμενη Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 6:30 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) η Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών διοργανώνει συζήτηση για το θέμα αυτό
υπό το τίτλο "Όπισθεν ολοταχώς; ο κώδικας ιθαγένειας ενώπιον του ΣΤΕ, η ακροδεξιά στην κυβέρνηση"

Θα εισηγηθούν οι

  • Δημήτρης Χριστόπουλος (πανεπιστημιακός, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης γιατα Δικαιώματα του Ανθρώπου)
  • Αμάντα Παπαιωάννου (δικηγόρος),
  • και μετανάστες που καταλαμβάνονται από τις επαπειλούμενες με κατάργηση διατάξεις,

δηλαδή άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή ήρθαν σε μικρή ηλικία και πήγαν σχολείο στη χώρα μας,
καθώς και υποψήφιοι στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

 

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ