Δημόσια Παρέμβαση για τους μετανάστες εργάτες σε απεργία πείνας στην Ελλάδα

από:

i-RED l RED European Network combating racism & xenophobia l Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών l  Migrants' Rights Network (UK) l Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο RED κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το Βρετανικό Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Μεταναστών (MigrantsRights Network), η Πλατφόρμα για τη Διεθνή Συνεργασία για τους Μετανάστες χωρίς χαρτιά (PICUM), και το Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα την Ισότητα και την Ετερότητα (i-RED),  προτείνουν την ακόλουθη λύση στο παρόν αδιέξοδο μετά από περισσότερο από ένα μήνα απεργίας πείνας από μετανάστες και αιτούντες άσυλο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κάνουν έκκληση,

  1. Προς την Ελληνική κυβέρνηση:

-          Να εξετάσει τάχιστα και με επείγουσες διαδικασίες σε ατομική βάση, τα αιτήματα προστασίας των μεταναστών εργατών και αιτούντων άσυλο, που πραγματοποιούν απεργία πείνας.

-          Να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση βραχυπρόθεσμες λύσεις – μαζί με μεσο- και μακροπρόθεσμες λύσεις που προβλέπονται από το νέο νόμο για το άσυλο – για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης προς και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων εγκαθιστώντας μηχανισμό συντονισμού των κομβικών κοινωνικών και θεσμικών φορέων (κυβέρνηση, κεντρική διοίκηση και τοπικές αρχές, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Συνήγορος του πολίτη και σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις).

-          Να αξιολογήσει, να επανεκτιμήσει και να αναθεωρήσει μεσοπρόθεσμα την αποτελεσματικότητα της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε ισχύ, ιδιαίτερα ως προς την είσοδο και την πρόσβαση στην επικράτεια για εργασία, την ασφάλεια καθεστώτος διαμονής και προστασία των εργαζομένων μεταναστών.

2.       Προς τους απεργούς πείνας και τους υποστηρικτές τους:

-          Να τερματίσουν την απεργία πείνας αναγνωρίζοντας ότι ο αγώνας τους πέτυχε, ευαισθητοποιώντας και κινητοποιώντας τους πολίτες για σημαντικά ζητήματα προστασίας δικαιωμάτων των μεταναστών και του κόσμου της εργασίας κερδίζοντας ευρύτερη υποστήριξη για τα αιτήματά τους.

-          Να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέταση και ικανοποίηση των αιτημάτων τους ανάλογα με τις ανάγκες προστασίας του καθενός χωρίς καθυστέρηση, ενόψει της διαθεσιμότητας περισσότερων λύσεων στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

-          Καμία ζωή δεν πρέπει να χαθεί.

Τέλος οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες πρέπει να αποδειχθούν ευαίσθητες απέναντι σε ζητήματα ανθρωπισμού και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα κριθούν δε από την απόκρισή τους στις κρίσεις και στις προκλήσεις τους.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011

Το Δίκτυο REDείναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό δίκτυο που διευθύνεται από το i-RED(Ελλάδα) αποτελούμενο από 17 Οργανισμούς έρευνας και της κοινωνίας πολιτών σε κράτη μέλη της ΕΕ. Στοχεύει στην κριτική καταγραφή και στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, των στερεοτύπων και της ρατσιστικής βίας και λόγου.

Πληροφορίες:

Μίλτος Παύλου

Δημήτρης Παρσάνογλου

info@i-red.eu

ΝΕΑ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ